Ζωντανή κάλυψη της κυκλοφορίας πλοίων

Κυκλοφορία στο Αιγαίο και ελληνική έκδοση
Η ανάπτυξη και ελληνική υποστήριξη για την περιοχή της μεσογείου, γίνεται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται μία υπηρεσία που υλοποιήθηκε ως ένα ακαδημαϊκό, ανοικτό, μη-κερδοσκοπικό έργο. Αρχικός στόχος του είναι να παρέχει στο κοινό πληροφορίες πραγματικού χρόνου για τα λιμάνια και τις κινήσεις των πλοίων. Μέσα στους ευρύτερους στόχους του είναι η αξιοποίησή του σε ερευνητικές εφαρμογές και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την κυκλοφορία των πλοίων.

Πρόκειται για μια εφαρμογή που καταγράφει τις κινήσεις των πλοίων σε πραγματικό χρόνο και στηρίζεται στο σύστημα AIS (Automatic Identification System), σε συνεργασία με την πλατφόρμα του GoogleMaps στον κεντρικό ιστοχώρο: MarineTraffic

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Disclaimer

This website is maintained for educational purposes only. We do not support any type of copyright infringement nor any other violation of Blogger TOS