Στήσιμο σελίδας (website) στο DROPBOX (Μέρος Α)

Πολλές φορές είναι χρήσιμο να μπορούμε να έχουμε ένα χώρο (σελίδα) όπου μπορούμε να αναρτάμε πληροφορίες.

Σε περίπτωση που θέλουμε να μοιραστούμε κάτι ανάλογο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξής μεθόδους στο DROPBOX το οποίο μας παρέχει 99.9991% uptime και εύκολη ανανέωση μέσα από το φάκελο στον υπολογιστή μας ή την κινητή μας συσκευή.

A' ΜΕΘΟΔΟΣ PUBLIC FOLDER (ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
 1. Ενεργοποιούμε τον φάκελο κάνοντας κλικ εδώ https://www.dropbox.com/enable_public_folder
 2. Δημιουργούμε έναν φάκελο MySiteFolder (ή άλλο όνομα), μέσα στο φάκελο κοινής χρήσης και τοποθετούμε τα αρχεία html και css μέσα στο φάκελο αυτό
 3. Δημιουργούμε με δεξί κλικ συνδέσμους κοινής χρήσης (public links) για όλα τα αρχεία html.4. Τώρα ανακατευθύνουμε (redirect) τους συνδέσμους στο δικό μας domain "www.mysite.com". Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από τον πίνακα ελέγχου του domain server ή στην προκειμένη περίπτωση μέσω ενός .htaccess αρχείου στο ριζικό (root) φάκελο του domain host έχοντας γράψει μέσα στο αρχείο αυτό τα εξής:


 
RedirectMatch 301 /MySiteFolder(.*) 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/xxxxx/MySiteFolder/$1
 
όπου το τελευταίο link είναι το public link που δημιουργήσαμε 

Σε κάθε περίπτωση το πιο απλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα short url service 
όπως το Bitly ή το Tinyurl
όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε και ένα custom (παραμετροποιημένο) σύνδεσμο 
πχ bit.ly/iselidamou

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Disclaimer

This website is maintained for educational purposes only. We do not support any type of copyright infringement nor any other violation of Blogger TOS